Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecký posudok – Ing. Michal Mozolík

BYT

  Pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
  3. Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)
  4. Nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva)
  5. Pôdorys bytu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)

Comments are closed.

Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecké posudky – Ing. Michal Mozolík