Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecký posudok – Ing. Michal Mozolík

RODINNÝ DOM

  Pre ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

  1. List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk)
  2. Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky (može byť vytvorená aj cez www.katasterportal.sk)
  3. Doklad o veku domu  - kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia
  4. Projektovú dokumentáciu stavby

   
  Pokiaľ niektoré z dokladov neexistujú a nie je možné ich zaobstarať je potrebné prekonzultovať ďalší postup.

Comments are closed.

Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecké posudky – Ing. Michal Mozolík