Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecký posudok – Ing. Michal Mozolík

KONTAKT

Ing. Michal Mozolík

 
Zápis v zozname znalcov,tlmočníkov a prekladateľov
Evidenčné číslo znalca: 914936
Odbor: 370000 – Stavebníctvo
Odvetvie: 370901 – Odhad hodnoty nehnuteľností

 
trvalý pobyt:
Severná 779/21
026 01 Dolný Kubín

prechodný pobyt:
Košická 40
821 08 Bratislava

tel.
+421 911 04 04 52
+421 911 33 77 75
+421 2 39 03 19 57

email:
mozolik@mozolik.sk
michal.mozolik@mozolik.sk
znalec@mozolik.sk

http:
www.mozolik.sk

Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s.
č.ú.: 292 189 40 28 / 1100

RÝCHLY KONTAKT

Comments are closed.

Súdny znalec, oceňovanie nehnuteľností, znalecké posudky – Ing. Michal Mozolík